Viktiga vägval för den digitala utvecklingen

Vetenskapsveckan ”Det digitala samhället” vill skapa möten mellan den digitala tekniken och olika aspekter av samhället. Allmänheten bjuds in till en spännande vecka som diskuterar vart tekniken är på väg, hur den påverkar oss och hur vi själva kan styra utvecklingen!

Två-dagarssymposiet under Det digitala samhället lyfter och diskuterar olika aspekter av den globala digitaliseringen, både positiva och negativa sidor, med forskare och inbjudna gäster. Bild: Shutterstock


Den digitala tekniken är fortfarande under stark utveckling men har redan tagit ett fast grepp om samhällsutvecklingen. Många forskare vid Lunds universitet har ett digitalt perspektiv, genom att antingen i hög grad arbeta med tekniska innovationer eller studera hur digitaliseringen påverkar samhället. Målet med vetenskapsveckan ”Det digitala samhället” är att fånga in bredden och gärna också röra om lite i grytan.

Ladda ned programmet för hela vetenskapsveckan Det digitala samhället

– Vi står mitt i en förändring, men har fortfarande en del vägval att göra. Det finns många exempel på teknik som har utvecklats utan hänsyn till det samhälle den ska användas i. Och vice versa, att samhällsforskarna ofta kommer in reaktivt och bara konstaterar hur det blev. Här har vi en möjlighet att tillsammans mer proaktivt bygga det samhälle och den teknik som vi vill ha, säger Per Runeson, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola.

Konsert med musik från TV- och datorspel

Vetenskapsveckan pågår den 24–30 april, men redan den 23 april blir det en smygstart i form av en invigningskonsert med TV- och datorspelsmusik (biljetterna är slut men drop-in i mån av plats är möjligt).

Under den avslutande helgen blir det robottema i Vattenhallen Science Center och på LUX med Robotar: då, nu och i framtiden. Veckan är späckad med seminarier och konferenser om allt från digitalt musikskapande och digitala kulturer till utbildning och e-hälsa. På kvällen den 24 april blir det också en debatt mellan forskare, politiker och opinionsbildare i det klassiska Debatt i Lund formatet med temat “Will Digital Destroy or Develop Democracy?“.

De två första dagarnas huvudsymposium bjuder på ett tvärvetenskapligt program med många föreläsningar och panelsamtal. Merparten av föreläsarna kommer från Lunds universitet, men de fyra huvudtalarna är inbjudna utifrån. Hela symposiet kommer att live-sändas på jubileumshemsidan.

Symposiet 24-25 april kräver registrering! Registrera dig här och se hela programmet.

Vinjett illustrerar vårt digitala samhälle (tips: sätt på ljudet!)
Spännande internationella gäster

Först ut under veckans symposium The Digital Society är Lawrence Lessig, professor vid Harvarduniversitetet i USA, som framför allt är känd för sin skapelse Creative Commons. José van Dijck, medieforskare vid Amsterdams universitet, tar vid och talar om plattformssamhällets utveckling och framtid. Hu Yong, professor vid universitetet i Peking, beskriver hur de 700 miljoner internetanvändarna i hans hemland navigerar i det som, på grund av de rådande restriktionerna, nästan kan ses som ett kinesiskt intranät. Till sist bidrar professor Danica Kragic, robotforskare vid KTH i Stockholm, med en intressant inblick i den ”robolution” vi är på väg in i. Intelligenta maskiner förändrar hur vi lever våra liv och bidrar till en större automatisering av farliga, smutsiga och enformiga arbetsuppgifter.

Per Runeson medverkar också själv genom att berätta om sin forskning kring öppen innovation och hur den leder till ökad samverkan:

– Det är ett nytt sätt att tänka, men vår forskning visar att det kan vara en stor tillgång att öppna vissa delar även för sina konkurrenter. Grunden till många applikationer och tjänster är en plattform som ingen egentligen tjänar pengar på. Det finns en stor vinst i att vara flera aktörer som tar ett gemensamt ansvar för att hålla plattformen uppdaterad. Sedan kan alla sälja sina respektive varor och tjänster på den marknadsplatsen.

Vetenskapsveckan Det digitala samhället pågår mellan den 24 och 30 april har 20 inplanerade evenemang. Ladda ned programmet!

Mer information:

april 5, 2017

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *