Vetenskapsveckor tog sig an vår tids stora utmaningar

Kreativa matlagningsövningar, upplysande stadsvandringar genom Lund, fullsatta föreläsningar och debatter och en makalös supershow i naturvetenskapens tecken var bara några av inslagen under jubileets fem vetenskapsveckor. Verksamheten slöt gemensamt upp runt angelägna teman och belyste dem från olika håll i veckorna genom drygt 100 öppna evenemang.

Målet med årets vetenskapsveckor var att genom angelägna teman visa upp universitetets breda verksamhet och locka såväl forskare och studenter som allmänhet. Varje vecka bjöd på ett större symposium med kända namn från forskarvärlden, näringslivet och den politiska sfären. De övriga evenemangen följde samma tema som symposierna, där verksamheten fyllde på med intressant och högaktuellt innehåll. Rubrikerna för vetenskapsveckorna var: Blir världen bättre?, Det digitala samhället, Hållbarhet, Den fantastiska hjärnan och Framtidens universitet.

Blir världen bättre?
I mars bjöd första vetenskapsveckan Blir världen bättre? in allmänheten för att diskutera några av vår tids mest aktuella ämnen inom mänskliga rättigheter, klimat och miljö, krig och fred.

Veckan uppmärksammade även internationella kvinnodagen och bjöd på årets första Debatt i Lund, som under året kopplades ihop med vetenskapsveckornas teman och lockade ett stort antal besökare. Ett storstilat symposium inledde veckan. Under förmiddagen kretsade symposiet kring en strävan mot ökad jämställdhet inom fredsdiplomati med utrikesminister Margot Wallström som en av huvudtalarna.

– Symposiet lockade stor publik – på plats och genom livesändningen som även nådde ut internationellt, berättar arrangören och statsvetaren Karin Aggestam, vars egen forskning berör just genus, global rättvisa och diplomati.

Symposiets eftermiddagsdel lyfte frågor om globala och lokala katastrofer nu och i framtiden. Att universitetet har haft strålkastarljus på sig i över ett år har haft tydliga positiva följder för verksamheterna, enligt Magnus Hagelsteen, verksam vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet och en av arrangörerna av symposiet. Han berättar bland annat att olika fakulteter har närmat sig varandra och hittat nya sätt att samarbeta.

– Jag är väldigt glad över jubileet och det symposium vi fick möjlighet att genomföra. Vår avdelning har även stärkt relationerna med flera externa samarbetspartners och vi har bland annat blivit inbjudna till ett möte i Genève arrangerat av FN:s kontor för riskreducering och katastrofberedskap, säger han.

Det digitala samhället
Under vetenskapsveckan Det digitala samhället i april diskuterades samspelet mellan teknik- och samhällsutveckling inom bland annat personlig integritet, kulturell utveckling och sjukvård. Även näthat och psykisk hälsa bland ungdomar var områden som lyftes, likaså diskussioner om hur hållbart det digitala samhället egentligen är.

Robotshowen i Vattenhallen lockade många. (Bild: H. Röjder)

Per Runeson, professor i datavetenskap och projektledare för Det digitala samhället, säger att jubileet gav verksamheten en chans att samla ihop och visa den kompetens som finns inom universitetet. Vetenskapsveckan förde samman tekniken med olika delar av samhället och inleddes med en utsåld konsert i stadshallen i Lund där besökarna kunde njuta av musik från tv-och datorspelens värld.

De olika perspektiven på digitalisering lyftes med hjälp av Lundaforskare, politiker som före detta statsministern Carl Bildt och internationella gäster. Per Runeson nämner huvudsymposiet The Digital Society Symposium, där internationella och nationella forskare diskuterade olika aspekter av den globala digitaliseringen, som en av höjdpunkterna under veckan.

– Jag är väldigt nöjd med symposiet och med veckan som helhet. Jag tycker att vi har lyckats med att visa de många olika perspektiv som finns inom digitaliseringsområdet och vi har fått positiv återkoppling från de som deltagit, säger han och fortsätter:

– Jubileumsåret och vetenskapsveckorna har helt klart stärkt min uppfattning om att vi måste jobba mer tillsammans och mer tvärvetenskapligt. Vi behöver också skapa nya mötesplatser för att bättre kunna utveckla våra forskningsområden.

Den fantastiska hjärnan
I september berättade ledande forskare om vår hjärna och hur den fungerar under vetenskapsveckan Den fantastiska hjärnan. Även andra områden diskuterades, som musikens påverkan på hjärnan, hur man kan äta smart, nanoteknik och om det egentligen finns något som är normalt.

Spännande föreläsningar och debatter blandades med inslag som hjärnshow och kluriga experiment på Vattenhallen, en föreläsning om 3D-printing och en minimässa om hjärnans sjukdomar med flera olika patientorganisationer som utställare.

Symposiet The Amazing Brain strävade efter att förmedla fascinationen inför hjärnan. Till symposiet bjöds 250 gymnasieelever in med förhoppningen att kunna väcka intresse för forskningsområdet. Nobelpristagare och andra världsledande forskare talade inför en kunskapssökande och nyfiken publik.

– Vi ville nå de unga av flera skäl. För att visa att hjärnforskningen är framåtsyftande och att framtiden inom ämnet är fascinerande. Det här är en forskningsgren som kommer att bli ännu mer aktiv och relevant, säger Anders Björklund, professor i neurobiologi och ansvarig för symposiet The Amazing Brain.

– Hjärnan är ett dynamiskt forskningsfält som utvecklas hela tiden. I dag vet vi mycket om hjärnan som var i stort sett okänt för bara ett par, tre decennier sen, fortsätter han.

Framtidens universitet
I oktober bjöd den sista vetenskapsveckan, Framtidens universitet, på högaktuella ämnen som framtidens forskningsinfrastrukturer, diskussioner om kommande utmaningar för universiteten och en naturvetenskaplig supershow.

Veckans huvudsymposium, The Infrastructures of the Future: Basic Science in Dynamic Regions, lyfte frågeställningar kring innovationer och hur universitetet i framtiden kan stärka samhällsnyttan av sin forskning kopplat till de stora infrastruktursatsningarna i regionen, MAX IV och ESS, European Spallation Source. Dessa har skapat stora förhoppningar om att kunna göra Lunds universitet till en del av ett internationellt centrum för materialforskning.

I samarbete med Medicon Village arrangerades en Cookalong. Framstående livsmedelsforskare från Lunds universitet och Högskolan Kristianstad mötte duktiga kockar i en kreativ matlagningsövning för att samtala, laga mat och hitta innovativa framtidslösningar.

– Ett sätt att försöka få all den här fantastiska forskningen att verkligen komma till nytta, säger Tareq Taylor, kock och krögare, som tillsammans med professor Charlotte Erlanson-Albertsson ledde evenemanget.

Hållbarhetsveckan får en fortsättning
– Syftet med Hållbarhetsveckan i maj 2017 var att forskare och allmänhet skulle mötas och inspirera varandra att tillsammans arbeta för de globala hållbarhetsmålen, berättar Jenny Hansson, projektledare och kommunikatör vid Hållbarhetsforum.

Hållbarhet berör i stort sett alla ämnesområden och vi vill skapa ett större engagemang kring frågorna både inom och utanför universitetet. Universitetet är dessutom en viktig del i processen att ställa om till ett mer hållbart samhälle enligt agenda 2030.

Hållbarhetsveckan, som var ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun och den ideella organisationen Synaps, engagerade studenter och forskare och ett stort antal Lundabor. Många olika företag och ideella organisationer slöt också upp kring temat och bidrog med egna arrangemang, likaså Region Skåne och länsstyrelsen.

Jenny Hansson berättar att en viktig aspekt av veckan var att knyta ihop olika aktörer och forskare som jobbar med samma typ av utmaningar för att ge dem möjlighet att mötas och diskutera.

– Ett exempel på det var ett samtal som vi arrangerade om livsmedelssektorns utmaningar och hur klimatförändringarna kommer påverka vår livsmedelsförsörjning. Forskare, jordbrukare och personer från livsmedelsbranschen deltog i samtalet för att försöka hitta gemensamma lösningar, säger hon och berättar att greppet med temaveckor blivit så pass lyckat att Hållbarhetsforum arrangerar en ny vecka 23–28 april 2018.


Läs Jubileumsmagasinet för fler inblickar i de många höjdpunkterna från LU350.