Vecka tar upp framtida möjligheter och utmaningar för universiteten

Framtiden är både lockande och oviss. Under vetenskapsveckan Framtidens universitet vrider och vänder Lundaforskare och särskilt inbjudna talare på begreppet. Inte minst hamnar de stora forskningsanläggningarnas möjligheter och utmaningar i strålkastarljuset.

Hur bör utbildning och forskning utvecklas för att hänga med i tiden? Vetenskapsveckan Framtidens universitet 16-22 oktober tar genom en rad arrangemang ett samlat grepp kring den frågan. Vid en Lundaafton på Skissernas museum den 19 oktober tar forskare från olika discipliner avstamp i historien, när de samtalar om hur universitetet ska möta utmaningarna från finansiering, digitalisering och globalisering.

Hållbarhetsforum arrangerar seminarium där studenter och anställda vid Lunds universitet kan samtala om hur de tillsammans kan ställa om till ett mer hållbart universitet. Debatt i Lund jubileumsspecial den 18 oktober tar också fasta på temat och ställer frågor kring hur universiteten ska klara utmaningar såsom färre lärarledda timmar för studenterna och minskade internationella genomslag för svenska forskare.

Vi ställer oss också frågan: vad kan forskare och kockar lära sig av att laga mat tillsammans? På Världsmatdagen den 16 oktober möter framstående livsmedelsforskare duktiga kockar i ett “Cookalong” för att laga mat utifrån de senaste forskningsrönen kring livsmedel och hälsa. Tillsammans diskuterar de innovativa framtidslösningar för bättre hälsa och kostvanor. Dagens konferencierer är krögaren och TV-kocken Tareq Taylor och Charlotte Erlanson-Albertsson, professor vid Lunds universitet.

Ladda ned programmet för vetenskapsveckan Framtidens universitet 16-22 oktober (PDF)

Viktiga infrastrukturer för forskning
Forskningsanläggningarna är på god väg att göra Lunds universitet till ett internationellt framstående infrastrukturcentrum. De lägger grunden till nya nätverk, banbrytande forskning och fruktbar samverkan men väcker samtidigt angelägna frågor, avgörande för universitetets fortsatta utveckling.

En rad internationella talare är inbjudna till symposiet Framtidens infrastrukturer den 17–18 oktober för att ge ett vitt perspektiv på storskaliga infrastrukturer och hur de påverkar forskning, omgivning och anknytande lärosäten.

– Kan det breda universitetet och de områden som har byggts upp under lång tid upprätthållas, när enskilda satsningar slukar stora resurser? Frågan är helt öppen. Vi har bjudit in personer som har lett den här typen av anläggningar och som arbetar på forskningspolitisk nivå för att höra deras synpunkter, säger Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria.

Symposiets andra dag belyser hur universitetet i framtiden kan stärka samhällsnyttan av sin forskning. Nanomaterial har redan revolutionerat informationsteknologin och förväntas göra detsamma för medicinsk diagnostik, energiförsörjning och andra områden.

Materialforskning på Lunds universitet, MAX IV och ESS har goda förutsättningar att lägga grunden för ny teknologi, men resurserna till produktutveckling är begränsade.

Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) och Region Skåne vill nanoforskarna vid Lunds universitet därför bygga en livaktig miljö runt forskningsanläggningarna och minska gapet mellan grundforskning och produktion.

– Konferensen kommer att klarlägga varför det behövs satsningar på ett ekosystem hela vägen från grundforskning till företag och vilken nytta det kan ge, säger Heiner Linke, professor i nanofysik.

Dessutom, tioårsjubilerande Humanistlaboratoriet lyfter den 19–20 oktober fram hur verksamheten har förändrat forskningen, medan två fullmatade temadagar i Vattenhallen Science Center den 21–22 oktober fokuserar på den materialforskning som bedrivs vid ESS och MAX IV.

Välkomna när Humanistlaboratoriet bjuder in allmänheten till Skissernas Museum för att få uppleva forskningen i labbet.

Fler evenemang under vetenskapsveckan Framtidens universitet:

  • Naturvetenskaplig supershow! För första gången har Lunds universitets unika naturvetenskapliga shower slagits ihop till en supershow! Datum: 14-15 oktober Plats: Lunds Stadsteater, Kiliansgatan 13, Lund
  • Jubileumsträff på Grand Hotel. Grand Hotel öppnar dörrarna för alla som vill träffa och mingla med de som varit engagerade i jubileet under året som gått. Datum: måndag 16 oktober I Tid: 17:00-19:00 I Plats: Grand Hotel, Lund
  • Invigning av det digitaliserade Ravensbrückarkivet – Folkmordets ögonvittnen. Datum: 20 oktober I Tid: 14:00-16:30. Plats: Universitetshusets aula, Lund
  • Avtäckning av jubileumsskulpturen. Välkomna när vi avtäcker en ny skulptur i Lundagård, formgiven av Charlotte Gyllenhammar. Skulpturen ska symbolisera 350 år av forskning och utbildning. Datum: 21 oktober I Tid: 14:00-14:30 I Plats: Universitetsplatsen, Lund. Öppet för alla.
  • Utställning: Från mikrokosmos till kosmos. Fotografier med motiv från den allra minsta du kan se med hjälp av synkrotronljus till enorma fenomen ute i kosmos visas upp på Grand Hotel. Datum: 16-22 oktober I Tid: Öppet hela tiden

*Artikeln publicerades först i Dagens Industri, i en jubileumsbilaga producerad av företaget CrossMedia.

september 29, 2017

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *