Var går gränsen i sökandet efter ny kunskap?

Vad finns det egentligen för gränser för medicinsk forskning? Finns det gråzoner i den svenska lagstiftningen som gör det möjligt för forskare ett genomföra etiskt tveksam forskning? Hur vill vi ha det framöver? Och hur ser de facto lagstiftningen ut?

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, utgick i sin föreläsning om gränser i sökandet efter ny kunskap från Macchiarini-affären och den intensiva diskussion och debatt som följt i spåren av den.

Han började med att ge en översikt över den lagstiftning som finns idag i Sverige och som reglerar medicinsk forskning på patienter och sjukvård i utvecklingens framkant. Det är patientsäkerhetslagen (som säger at sjukvården ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet), etikprövningslagen (som säger att forskning på människor måste ha etiskt tillstånd av en etikprövningsnämnd) och lagar för läkemedelsprövning (där det är Läkemedelsverket som ger tillstånd för prövning av nya läkemedel på patienter).

Nils-Eric Sahlin konstaterade om du ska göra något obeprövat i vården så finns det inte utrymme för att göra något som inte faller inom någon eller flera av dessa lagar. Den gråzon som vissa inom den medicinska professionen hävdar existerar, finns inte menar han.

Nils-Eric Sahlin lyfte även tre etiska faror som vi behöver vara observanta på och som aktualiserats i diskussionerna efter Macchiarini-affären. Det är den irrationella människan som är en allt annat än bra beslutsfattare (enligt forskning), den galopperade utilitarismen (som utgår från värderingar som alla inte delar, till exempel synen på människovärde) och moralisk tondövhet (att vissa inte har förmåga att känna av att något inte är moraliskt riktigt).

Avslutningsvis konstaterade Nils-Eric Sahlin att vi kan göra den forskning som vi behöver inom den lagstiftning vi har idag. Vi bör inte skapa en gråzon i lagstiftningen. Det skulle påverka tilliten till sjukvården och forskningen negativt.

Bild från föreläsningen. Bild: Johanna Sandahl

 

Det här inlägget postades i Jubileumskurs och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt