Vad behövs för att skapa framtidens hållbara universitet?

Vi frågar Kajsa Fernström Nåtby, som tillsammans med studentkollegan Adam Leckius, agerar moderator när Lunds universitet idag diskuterar hur vägen till hållbarhet inom utbildningen ser ut.

Kajsa Fernström Nåtby.

Vad är er roll som moderatorer under evenemanget Framtidens hållbara universitet?

Evenemanget inleds med ett panelsamtal med nycklepersoner som har en del i Lunds universitets arbete med hållbarhet i utbildning. Vi kommer att se till att det blir ett givande samtal där publiken får koll på vad universitetet arbetar med idag, och var det finns utvecklingspotential. Sedan kommer vi, med hjälp av studentmedarbetare, summera panelsamtalet på scen.

Vad tror du är förutsättningarna för en fruktbar diskussion?

Jag tror att en fruktbar diskussion uppstår i en atmosfär där alla känner sig sedda och hörda. Det finns ju givande insikter och erfarenheter hos alla som kommer att delta i evenemanget, oavsett om de studerar, engagerar sig i en studentorganisation, arbetar vid, eller leder på Lunds universitet.

Dessutom tror jag att temat “framtidens hållbara universitet” öppnar upp för konstruktiva samtal, istället för att fokusera på vad som är dåligt idag kan vi fokusera på hur vi ska agera för att det ska bli bättre i framtiden. Jag tror att det kommer leda till en givande och framåtblickande eftermiddag.

Hur tror du evenemanget kan bidra i universitetets fortsatta arbete med hållbarhet i utbildningen?

Vi har märkt ett stort intresse för evenemanget bland både anställda och studenter. Jag hoppas därför att det kommer få alla med inflytande över arbetet kring hållbarhet i utbildningen att inse hur viktigt det är. De som är anmälda är allt från forskare till studenter till universitetsledningen, så jag är övertygad om att vi kommer att komma fram till många bra idéer och utbyta erfarenheter som kommer leda till ett mer strukturerat och inkluderande arbete med hållbarhet i utbildningen.

Vad anser du vara den viktigaste frågan i detta arbete?

Jag tror att det absolut viktigaste är att hållbarhetsarbetet blir en del av vardagen, både för medarbetare och studenter. Därför är det viktigt att “leva som vi lär” (som det så fint står skrivet i Lunds universitets hållbarhetspolicy), och inte bara arbeta med policies och kursplaner.

Något så enkelt som att se till att det finns ordentlig sopsortering i universitetets lokaler tror jag är helt avgörande för att folk ska förstå att dessa frågor tas på allvar, men även för att hållbarhet ska bli en del av varje students och medarbetares vardag. När vi själva får vara med och bidra till ett hållbart universitet genom att slänga vårt skräp i rätt sopsorteringslåda så blir vi mer benägna att ta med oss detta perspektiv in i vårt arbete.

Vad tror du är de största utmaningarna/möjligheterna?

Att göra Lunds universitet hållbart är såklart en utmaning, men en utmaning vi är väl rustade för att möta. Den fantastiska kunskap och det stora engagemang som redan finns hos studenter, forskare och anställda på universitetet är vår största tillgång, och något som vi verkligen bör dra nytta av. Jag tror att Lunds universitet har en stor möjlighet att bli ledande inom hållbarhet i utbildningen, både inom Sverige och internationellt.

Evenemanget, Framtidens hållbara universitet, anordnas av Hållbarhetsforum och är en del av Lunds universitets vetenskapsvecka Framtidens universitet 16-22 oktober som organiseras som en del av universitetets 350-årsjubileum. Se alla evenemang under denna vecka.

oktober 18, 2017

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *