Vad är den största myten om vatten?

Världsvattendagen är ett FN-initiativ som uppmärksammar världens viktigaste naturresurs och livsmedel – vatten.

I denna intervju med forskare Sara Gabrielsson från Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) så djupdyker vi i detta spännande ämne. Sara Gabrielsson forskar om hur vi kan möta och förebygga hållbarhetsutmaningar som vattenbrist, sanitation, klimatförändringar och matbrist. Vi frågade henne: vad är den största myten om vatten, vad kan man göra som individ för att spara vatten, och kan västvärlden lära sig något från småskaliga jordbruk i länder som till exempel Tanzania?

Sara Gabrielsson. Bild: Lund University LUCSUS

Vad är den största myten om vatten anser du?
Att det finns mycket vatten. Det är sant att majoriteten av planeten består av vatten. Men den delen av vatten som faktiskt kan användas av människor till dricksvatten eller som användning i hushållet och jordbruk är faktiskt extremt litet.

Vad är det viktigaste man som individ kan göra för att säkra framtidens vattenförsörjning?
Att förstå att vatten är en ändlig naturresurs som inte bör slösas. Även om vi i Sverige har mycket vatten relativt sett i jämförelse med andra delar av världen så kan vi också missbruka vårt vatten genom föroreningar och onödigt slösande (idogt spolande av färskvatten i våra toaletter m.m.).

Vilka utmaningar måste vi ta ställning till här i västvärlden för att garantera vattenförsörjning även i framtiden?
Vi måste börja ha ett samtal om det som går in i ett system också måste komma ut. Vi måste börja tänka i slutna system, cirkulär naturresursanvändning. Vi har i väst förlitat oss på industriella gödningsmedel alldeles för länge även fast det återfinns så mycket näring i vår egen avföring. Detta kräver dock en helomställning i våra avloppssystem, där färskvatten inte längre är den resurs vi utgår ifrån.

Vad kan vi i västvärlden lära av småskaligt jordbruk i länder såsom Tanzania?
Att det inte finns några restprodukter i Tanzanskt jordbruk. Att allt används. I Tanzania beror ju detta främst på grund av fattigdom och avsaknad av alternativ men det är viktigt att värna om det beteendet för det är bättre för planeten.

Hur skulle en vanlig vardag se ut i Sverige om vi hade samma tillgång till vatten som invånare i länder där det råder vattenbrist?
Vi skulle inte spola våra toaletter, vi skulle duscha genom att använda s.k. “bucket showers”, vi skulle återanvända vattnet i vår matlagning till att diska med. Vi skulle inse hur viktigt vatten är i varje del av vår vardag. Vi skulle definitivt efter ett tag bli sjuka p.g.a att vi inte längre kunde bibehålla vår hygien på samma sätt och vi skulle få ta svåra beslut om vilken sak vi måste avstå ifrån (duschen, handtvätten, matlagningen, etc.).

Intervju av Noomi Egan, Kommunikatör, LUCSUS

Lunds universitet uppmärksammar Världsvattendagen!

Lunds universitet lyfter forskning och innovationer för gymnasieelever och lärare på Världsvattendagen den 22 mars 2017. Dagen anordnas på Stadshallen och omfattar föreläsningar, workshops och diskussioner om dagens och framtidens vattenutmaningar med 350 gymnasieelever och lärare.

Morgonens föreläsningar innefattar föreläsare från Naturskyddsföreningen, Sydvatten, VA Syd, Orbital Systems, och Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och kommer att live-sändas här.

På eftermiddagen organiseras workshops för lärare och andra ansvariga kring vattenfrågor. Dagen kräver inbjudan för deltagande.

Läs mer: Världsvattendagen vid Lunds universitet

mars 14, 2017

Inlägget postades i

Svenska Världsvattendagen

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *