Orsakar vattenbrist beväpnade konflikter?

Vi fortsätter vårt tema om vatten för att lyfta Världsvattendagen den 22 mars – ett FN-initiativ som uppmärksammar världens viktigaste naturresurs och livsmedel.

Den här gången intervjuar vi forskare Lina Eklund från Centrum för Mellanösternstudier som forskar kring vattenbrist och torka i Mellanöstern. Vi frågar henne om varför vattenbristen är mer akut i somliga länder, om det bara är brist på vatten i torra områden, och om vattenbrist verkligen kan orsaka konflikter.

Lina Eklund. Bild: Hållbarhetsforum

Varför är vattenbristen mer akut i somliga länder än andra?
Det beror dels på klimatet – det regnar olika mycket i olika delar av världen, och dels på faktorer som ett lands ekonomi och styrning. Exempelvis kan ett land med bättre ekonomi bättre förebygga och hantera vattenbrist och torka. Länder som har ett stabilt styre och ett utvecklat jordbruk och infrastruktur har bättre förutsättningar än ett land som säg Syrien som har ett jordbruk som inte är anpassat till vattentillgången och som är splittrat av inbördeskrig.

Det handlar också om hur stor del av maten som kommer från inhemskt jordbruk och hur mycket landet importerar – om landet inte odlar mycket mat själva kan det bättre hantera effekterna av en torr period än ett land vars befolkning livnär sig på jordbruk.

Orsakar vattenbrist beväpnade konflikter?
Det skulle kunna göra det men då tror jag att det ska vara en längre vattenbrist som pågår samtidigt som det är en spänd situation i ett område. Det kan också handla om att ett land tar sig större friheter med vatten än de borde – något som kanske inte leder till en regelrätt konflikt men som försvårar vattenbristen i ett annat område. Ett exempel är Turkiet som har full kontroll över vattentillgången i floderna Eufrat och Tigris. Det finns överenskommelser mellan Turkiet, Syrien och Irak kring hur vattnet i floderna ska användas men de följs inte alltid. Sedan har ju Turkiet en stabilare situation och ett bättre utvecklat jordbruk än vad Syrien har vilket också påverkar deras möjligheter till att hantera och förebygga vattenbrist.

Var är tillgången till vatten som mest akut?
Mellanöstern är ett område där det råder stor brist på vatten – det brukar sägas att vattnet tog slut på 70-talet.  Ett annat område med vattenbrist är Sahel-området i Afrika, där det ofta råder torka.

Hur kan man lösa vattenbristen i världen?
Att lösa vattenbristen i olika delar av världen handlar om att ta fram lokala lösningar. Hur kan vi som bor i ett område blir mer effektiva i vår vattenanvändning? Hur kan vi återanvända vatten? Jag tycker att det finns en stor orättvisa i hur vattenanvändningen är fördelad – vi i Sverige använder mycket mer vatten än människor i fattigare länder.
Det handlar också om planering på lokal, regional och nationell nivå. Om vattenbrist ofta inträffar i ett område måste de som styr ha en beredskap och en plan för att hantera och förebygga vattenbrist.

Är det bara brist på vatten i torra områden som Mellanöstern?
Nej. Det kan vara vattenbrist även i icke torra områden. I Sverige är vi också beroende av en viss mängd vatten. Förra sommaren till exempel fick Öland slut på vatten och kommunen var tvungen att köra in stora tankar med vatten.

Vi måste inse att vi också är utsatta för potentiell vattenbrist, de vanor vi har här i Sverige är väldigt vattenkrävande. Det handlar också om att förstå att vi använder vatten till allt. Det behövs ju vatten till att producera bensin, mat, energi. Allt vi konsumerar innehåller vatten.

Intervju av Noomi Egan, Kommunikatör, LUCSUS

Lunds universitet uppmärksammar Världsvattendagen!
Lunds universitet lyfter forskning och innovationer för gymnasieelever och lärare på Världsvattendagen den 22 mars 2017. Dagen anordnas på Stadshallen och omfattar föreläsningar, workshops och diskussioner om dagens och framtidens vattenutmaningar med 350 gymnasieelever och lärare.

Morgonens föreläsningar innefattar föreläsare från Naturskyddsföreningen, Sydvatten, VA Syd, Orbital Systems, och Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och kommer att live-sändas här.

På eftermiddagen organiseras workshops för lärare och andra ansvariga kring vattenfrågor. Dagen kräver inbjudan för deltagande.

Läs mer: Världsvattendagen 22 mars 2017

 

mars 16, 2017

Inlägget postades i

Svenska Världsvattendagen

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Secured By miniOrange