Kvinnorna och universitetet: en kväll i jämställdhetens tecken

Att skriva ett referat från Lundaaftons temakväll  Kvinnornas intåg vid universitetet är inte enkelt. På åtta minuter var presenterar några av Lunds mest intressanta forskare sina kunskaper och erfarenheter om sin och kvinnans relation till akademin.

Bild från Lundaaftons eminenta panel. Bild: L. Lockean

Tempot är högt. Kvällens värd, Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, ger varje föredragshållare exakt åtta minuter vilket hon håller strikt på. Först ut är Christina Carlsson Wetterberg, professor emerita i historia.

Se kvällens Lundaafton:
“De försökte skapa ett eget rum” förklarar hon efter att ha presenterat oss för fyra av Lunds universitets kvinnliga pionjärer: Hedda Andersson, Hilma Borélius, Hildur Sandberg och Anna Bugge Wicksell. Kvinnans intåg på universitetet skedde först 1873 i en tid då miljön var starkt manligt präglad och fick då ha olika strategier och taktiker för att positionera sig.

Bild på Hedda Andersson, en av Lunds universitets kvinnliga pionjärer.

Diversitet syns även bland dagens talare. Upplevelserna skiljer sig åt på individnivå och beroende på vilken institution de arbetar vid. I panelsamtalet diskuterar Bodil Jönsson, professor emerita i rehabiliteringsteknik, och Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi, sina olika erfarenheter.

“Jag märkte inte att det inte var några kvinnor runt mig”, berättar Jönsson i sitt föredrag. Att “genusperspektiven inte var uppfunna”. Samtidigt berättar Lövkrona om sin upplevelse av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, en organisation som grundades 1978 med målen att öka jämställdheten inom akademin och styrka kvinnoforskningen, som idag är en del av genusvetenskapen.

Bild på Hildegard Björck, den första kvinnliga studenten vid Lunds universitet.

Vi presenteras statistik från flera institutioner i dagens Lund som oftast visar samma tendens: att kvinnor dominerar bland studenterna men är underrepresenterade på högre tjänster. Johanna Stadmark, forskare i kvartärgeologi och aktiv i WINGS (Women IN Great Sciences) berättar om vikten av nätverkande och att lyfta fram förebilder för kvinnor inom akademin.

I det avslutande samtalet mellan panelen och publiken diskuteras vad som kan göras åt den ojämlika könsfördelningen. Det finns inte en ensam lösning på problemet men det tycks råda konsensus om att det krävs strukturella beslut och handlingar.

När vi lämnar AF för denna gången ringer Lövkronas avslutande kommentar i öronen. “Även män måste ta ansvar för jämställdheten på akademin. Det får inte vara en kvinnofråga.”

Se alla kommande Lundaaftnar under jubileet 

Text: Lina Lockean, Masterstudent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

oktober 3, 2017

Inlägget postades i

Lundaafton

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *