Konst om kunskap och dess trösklar

En konstvandring med Lina Lockean, studentjournalist för Jubileumskansliet, om utställningen “On the Thresholds of Knowledge”.

Sedan den filosofiska institutionen lämnade Kungshuset 2014 har byggnaden stått tom. Under Kulturveckan Konst i tid och rum huserar den utställningen On the Thresholds of Knowledge som samproduceras av Skissernas Museum och Inter Arts Center. Jag besökte deras öppningsvernissage.

Trots att jag är tidig är här redan mycket folk. Temat för utställningen är kunskap. Var produceras den? Hur används den? Vem får ta del av den? Både lokala och internationella konstnärer är representerade och Patrick Amsellem, museichef för Skissernas Museum berättar om den unika platsen. “Kungshuset är ingen whitecube utan en plats med många historiska lager, ” säger han.

Patrick Amsellen, museichef för Skissernas Museum. Bild: L. Truedsson

Byggnaden är universitetets äldsta och det har satt sina spår. Gamla skivningscheman, slitna namnskyltar vid arbetsrummen och smygklotter från gångna studenter sitter fortfarande kvar.

Kungshuset var länge lokal för både studenter och anställda, något man blir påmind om när man går runt i huset. Bild: L. Truedsson

På frågan om det finns något särskilt verk han tycker är extra intressant för oss studenter så nämner Patrick Myriam Lefkowitzs två upplevelseverk Walk, Hands, Eyes och How can one know in such darkness.

“Verken ger helt andra sensoriska upplevelser” tillägger utställarens andra curator, Christian Skovbjerg Jensen, director på Inter Arts Centre, som rekommenderar samma verk.

Curator Christian Skovbjerg Jensen berättar om verket Spring av Magnus Thierfelder. Bild: L. Truedsson

Raqs Media Collective, en indisk konstnärsgrupp, har skapat en serie platsspecifika inventioner som utgör ryggraden för utställningen.

Verket allra högst upp i huset, The Edge of Here and the End of Now, griper tag i mig särskilt. Verket, som är ett rum med fotografi, ljudinstallation och växter blir i sitt sammanhang för mig en slags signal-mottagare för universitetslivet i Lund.

Växterna, berättar guiden Josefin Granetoft, är inlånade från Botaniska trädgården och är epifyter, det vill säga växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem. Det i kombination med bruset från högtalarna blir en elegant symbol för de olika fakulteternas enskilda arbete mot samma mål.

När jag rör mig mellan de olika verken kan jag inte låta bli att fundera över själva temat. Vad är egentligen kunskap? “För mig är kunskap något som är bearbetat, som processad information” berättar besökaren Klas Eriksson.

Konstnären Alessandro Perini har i sitt interaktiva verk Misheardpedia tagit begreppet kunskap och placerat det i en starkt samtida kontext. Misheardpedia, en mjukvara som med hjälp av digital diktering genererar en missuppfattad version av Wikipedia, ifrågasätter medierade kunskapsmodeller och Perini berättar själv om hur internet kan liknas vid en visklek och om hur boken som medium kan betraktas som en utdöende form.

Konstnären Alessandro Perini vid sitt verk “Misheardpedia”. Bild: L. Truedsson

Konstnären Meriç Algün drar bokens kunskapsfunktion till sin spets. Hennes verk The Library of Unborrowed Books är ett platsspecifikt verk som fyller upp hela det rum som tidigare var Filosofiska institutionens bibliotek. Istället för nötta kopior av Descartes och Platon står här hundratals avhandlingar från Lunds universitet som aldrig lånats.

Meriç Algün, The Library of Unborrowed Books, 2012/2017 Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum © Meriç Algün
The Library of Unborrowed Books. Bild: L. Truedsson

Verken som fyller ut den tidigare tysta byggnaden är en nick åt olika ämnesområden på universitetet och om kunskap i sig självt. När jag beger mig hemåt konstaterar jag att konst inte är enkelt. Personalen på plats erbjuder dock information och intressanta reflektioner som öppnar upp för ett kunskapsutbyte och som vidgar min egna läsning av verken. När du besöker utställningen, se till att utnyttja informationen som finns på plats och de guidade visningarna om du har möjlighet för maximalt utbyte.

Guidade visningar:
Torsdag och fredag kl 17.30 (svenska)
Lördag och söndag kl 13.30 (engelska) och kl 15 (svenska)

Läs mer om utställningen


“On the Thresholds of Knowledge” organiseras som en del av Lunds universitets 350-årsjubileum.

Text: Lina Lockean, Masterstudent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

september 18, 2017

Inlägget postades i

Konst i tid och rum Kulturvecka Svenska

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *