Jubileumslista: 9 saker du kanske inte visste om arbete och miljö

Lunds universitet firar 350 år av utbildning och forskning. Lär dig något nytt dagens forskning! Den här jubileumslistan om miljö och arbete har tagits fram av Annika Hansdotter från Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Långdistanspendlare skiljer sig oftare än kortdistanspendlare. Bild: CC by Anna Alexander Olsson

1.     Människor som bor i områden med tillgång till gröna miljöer återhämtar sig snabbare efter stress.

2.     80 % av allt producerat asbestmaterial finns fortfarande ute i samhället.

3.     Den som upplever socialt stöd, delaktighet på arbetsplatsen och sina arbetsuppgifter som stimulerande vill i högre grad arbeta efter 65 år, trots kroniska sjukdomar.

4.     De flesta arbetande svenskar är nöjda med sitt arbete i stort och upplever sina jobb som meningsfulla.

5.     Långdistanspendlare skiljer sig oftare än kortdistanspendlare.

6.     Goda sömnvanor och möjlighet till avkoppling och fritid motverkar depression och minnesproblem.

7.     En betydande del av cancerförekomsten förklaras av livsstils- och miljöfaktorer.

8.     Att bo i en bullrig miljö kan ge högt blodtryck.

9.     I områden i Sverige med bättre luft använder barn och unga mindre psykofarmaka.

november 15, 2017