Jubileumslista: 10 saker du kanske inte visste om Jesus

Lunds universitet firar 350 år av utbildning och forskning. Lär dig något nytt från dagens professorer och forskare!

Denna jubileumslista har tagits fram av Tobias Hägerland, teologiedoktor och universitetslektor i Nya testamentets exegetik, Centrum för teologi och religionskunskap, Lunds universitet.

1.     Jesus kan mycket väl ha varit född i Nasaret. Många forskare anser att berättelsen om födelsen i Betlehem är en legend inspirerad av Gamla testamentet. 2.     Det är osäkert om Jesus kunde läsa eller skriva. En stor majoritet i hans samtid var analfabeter, och de få episoder som berättas om hur Jesus läste eller skrev är svårtolkade.

3.     Det vi säkrast kan veta om Jesus är att han gjorde sig känd som demonutdrivare och folklig helare. Nya testamentets traditioner ger en entydig bild av Jesus på denna punkt.

4.     Jesus riktade sitt budskap och sin verksamhet enbart till det judiska folket. I de berättelser där Jesus möter människor som inte är judar markerar han tydlig distans.

5.     Det berättas i Nya testamentet att Jesus blev arg, upprörd och ledsen – däremot aldrig att han log eller skrattade. Först i senare texter talas det om att Jesus skrattade.

6.     Jesus avvek från andra judiska lärare i antiken genom att han själv valde ut sina lärjungar. Det berättas om människor som försökte ansluta sig till Jesus men som han bryskt avvisade.

7.     När Jesus red in i Jerusalem på en åsna gjorde han ett kontroversiellt politiskt anspråk. Jesus imiterade den legendariske kung Salomo som ska ha ridit in i staden på en mulåsna.

8.     Jesus förutsåg att Jerusalems tempel skulle förstöras, något som också inträffade nästan fyrtio år senare. Andra judiska profeter förutsade samma händelse.

9.     Jesus var sannolikt omkring fyrtio år gammal när han avrättades. Han måste ha fötts några år före vår tideräknings början och dog förmodligen år 33.

10.  Släktingar till Jesus levde kvar i det heliga landet i flera generationer. En uppgift från slutet av första århundradet säger att ättlingar till hans bror försörjde sig på hårt kroppsarbete.

december 21, 2017

Inlägget postades i

jubileumslista Social Media Buzz