Jubileumslista: 10 saker du kanske inte visste om datavetenskap!

Lär dig något nytt från dagens professorer och forskare! Denna gång täcker jubileumslistan datavetenskap, framtagen av professor i programvarusystem Per Runeson med stöd från kreativa kolleger vid Institutionen för datavetenskap här vid Lunds universitet.

1.     Det närmaste någon har kommit ett Nobelpris i datavetenskap är kemipriset 2013. Det premierade forskare som byggt datormodeller av kemiska förlopp. “Idag är datorn ett lika viktigt experimentellt verktyg för kemister som provröret.”

2.     Utbildningsuppdraget för institutionen för datavetenskap vid LTH har mer än fördubblats på 10 år, från 250 till 530 helårsstudenter. Ökningen består till större delen i att datavetenskapen växer i andra program än Datateknik.

3.     Forskningen inom institutionen för datavetenskap har en spännvidd från den matematiskt baserade algoritmteorin, via teknisk forskning om programspråk och verktyg, till sociologiskt orienterade empiriska studier av mjukvaruutveckling och mjukvarans roll i samhället.

4.     En robot kan slå in julklappspaket, åtminstone om den är programmerad av doktoranden Maj Stenmark. Visst, roboten tar över repeterbara jobb, men den skapar också nya. Lär dig mer här (video) 

5.     Skolverket har ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till förändringar i läroplaner och kursplaner för grundskolan för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Lärare från LTH och Vattenhallen medverkar i framtagandet.

6.     Man kan tjäna pengar på att ge bort mjukvara gratis, så kallad öppen källkod. De som arbetar med öppen källkod kan på så sätt dela kostnaderna för sådant som alla ändå måste ha, och fokusera på den kod som gör den egna produkten eller tjänsten unik.

7.     Programmerare är den största yrkeskategorin i Stockholm, följt av företagssäljare och vårdbiträden. I USA är yrket det vanligaste i fyra delstater: Colorado, Utah, Virginia och Washington

8.     Tre av de fem högst värderade börsbolagen i världen är IT-bolag: Apple, Alphabet (Google) och Microsoft. Övriga två är ett försäkringsbolag (Berkshire Hathaway) och ett oljebolag (Exxon Mobil).

9.     SCB vet inte hur stor andel av svensk forskning och utveckling som består i mjukvara. Därför föreslår digitaliseringskommissionen att SCB ska få i uppdrag att se över statistikområden som påverkas av digitaliseringen.

10.  Enligt IT-analys företaget Gartner fördubblas datamängden i världen var 18:e månad och mer data har genererats de sista 3-4 åren än totalt innan dess genom hela världshistorien.

november 1, 2017