Jubileumskursen tar upp klimatförändringar och säkerhetsrisker

Jubileumskursen fortsätter! Idag är det Professor Lennart Olsson vid Lund University Centre for Sustainabilty Studies, LUCSUS tur att föreläsa om klimatförändringar och säkerhetsrisker.

I den här korta intervjun berättar han om varför han valde just detta ämne och om vad han vill att publiken ska ta med sig hem.

Du ska föreläsa om klimatförändringar och säkerhetsrisker – varför just detta ämne?

Det är ett oerhört aktuellt ämne, inte minst i samband med mitt uppdrag i den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC – som handlar om kopplingar mellan klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i landbaserade ekosystem.

Vad vill du att publiken ska ta med sig hem?
Att klimatförändringarna måste tas på stort allvar, inte minst de politiska konsekvenserna. Att det finns stor osäkerhet om hur samhället påverkas och att politiska beslut och processer kan både förvärra och förbättra situationen.

Lennart Olsson, professor i naturgeografi och verksam vid LUCSUS. Bild: P. Francke

Tycker du att din föreläsning är ett typiskt smakprov på den forskning som bedrivs vid LU?
Ja absolut – vi sysslar med hela spektrumet från naturvetenskaplig förståelse till sociala och politiska processer.

Om du fick göra en till föreläsning, vad skulle du föreläsa om då?
Antingen skulle det handla om problem och möjligheter i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, eller skulle det handla om hur klimatförändringar påverkar hälsa och välbefinnande i utsatta områden, speciellt i Afrika.

Kvällens föreläsning
Lennart Olssons föreläsning “Är klimatförändringen en säkerhetsrisk?” sker idag onsdag 27 september kl. 19:00-20:00 i Lokal Ostrom, i byggnaden Josephson, Biskopsgatan 5 i Lund. Läs mer om hans föreläsning eller se live-sändningen.

Om Jubileumskursen
Jubileumskursen ger en unik inblick i forskningsvärlden och lyfter fram vetenskap och kunskap på ett underhållande sätt. Presentatörerna är experter inom sina ämnen och har som mål att få deltagare att lära sig lite mer om världen vi lever i.

Kursen är öppen för alla och sker på vardagskvällar mellan 19:00–20:00 på olika platser i Lund, samt vid utvalda tillfällen i Malmö. Se alla kurstillfällen.

 

september 27, 2017

Inlägget postades i

Jubileumskurs Svenska

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *