Google, fejknyheter, nätmobbing och algoritmer

Projektet Kunskap i en digital värld bjöd i torsdags in till en eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans på webben. Evenemanget, som gick under rubriken ”Kunskap i en digital värld: resultatdialog och debatt”, hölls på LUX, Lunds universitets humanist- och teologcentrum, och var en del av 350-årsjubileets vetenskapsvecka ”Det digitala samhället”. Inför en fullsatt sal, med blandad publik i alla åldrar, lyftes frågor kring hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet.

Kristoffer Ahlstrom-Vij, forskare i teoretisk filosofi, Lunds universitet.

Projektledarna Olof Sundin och Erik J Olsson inledde med att berätta om projektet och de olika ämnen som undersökts inom ramen för det. Sex presentationer av forskare från filosofiska institutionen och institutionen för kulturvetenskaper följde som visade på projektets bredd och samhällsrelevans.  Rasmus K. Rendsvig presenterade sin undersökning om hur felaktiga förväntningar påverkar acceptansen för nätmobbning, när ungdomar förutsätter att nätmobbing förekommer mer än vad det faktiskt förefaller att göra. Kristoffer Ahlstrom-Vij diskuterade fejknyheter, varför skitsnackaren är värre än lögnaren och hur skitsnackaren kan avväpnas. Erik J. Olsson lyfte frågan ifall sökalgoritmerna fångar vad som är viktigt på nätet, när de förutsätter att en större mängd aktivitet påvisar större relevans. Nätverkande, i bemärkelsen av att få se hur andra svarat på en faktafråga, visade sig i en studie leda till att fler svarade fel än om de inte fått ta del av andras svar.

Linnéa Lindsköld, forskare vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Olika aspekter av Googles inverkan på vårt samhälle behandlades också av de följande presentatörerna. Linnéa Lindsköld diskuterade Googles rätten att bli bortglömd, Jutta Haider problematiserade Google som den ständigt närvarande infrastrukturen, som ändå förblir osynlig, och betonade vikten av att synliggöra algoritmernas påverkan på våra liv. Hanna Carlsson och Cecilia Andersson lyfte fram hur elever och lärare använder och ser på Google. Att googla ansågs till stor del vara en skolaktivitet och Google betraktades som en faktamaskin till vars rankning man outsourcar källkritiska bedömningar, men Google har också lett till förändrade krav på kunskap.  Eftermiddagen avslutades med ett panelsamtal och mingel.

Cecilia Andersson, doktorand, och Hanna Carlsson, lektor vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

 

Text och foto: Charlotte Högberg, bibliotekarie HT-biblioteken.

maj 3, 2017

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *