Förstår du vad din katt säger?

Katten är en given familjemedlem för många. Tillsammans med docent Susanne Schötz utforskade publiken på jubileumskursföredraget Kattprat kattens olika läten och vikten av att förstå dem.
Utanför LUX aula är det helt fullt. Den uppskattade Jubileumskursen börjar gå mot sitt slut och ikväll är det dags för HT-fakultetens sista insats, en väntad storfavorit. Dagens föredrag Kattprat har lockat både rutinerade jubileumsveteraner och förstagångsbesökare.

– Jag har gått på alla än så länge och är uppe i 31 stämplar, berättar Andreas Svensson som själv arbetar på LTH. Som kvitto på sitt deltagande och stämpelsamlande får han ta emot ett examensbevis från rektor Torbjörn von Schantz vid examensceremonin den 28 januari nästa år.

Andreas Svensson har gått på alla föredrag i Jubileumskursen. Bild: L. Lockean

Den tvåfaldiga kattägaren Anna Eriksson, masterstudent vid universitetet, berättar om sin motivation bakom besöket som är hennes första.

– Jag har själv två katter där hemma. Man undrar såklart hur vi bäst kan kommunicera med och förstå dem bättre.

Anna Eriksson och Ellinor Lindstedt, masterstudenter vid Lunds universitet. Bild: L. Lockean

Föredraget drar igång och docent Susanne Schötz, som själv har fem katter, berättar om sitt forskningsprojekt Meowsic. Genom att studera kattläten ska kommunikationen mellan människa och katt undersökas.

Trots att katter är en så naturlig del av livet för många är området inte särskilt beforskat. Schötz nuvarande inriktning är fokuserad på melodi. Hur låter katten i olika situationer? Pratar de med dialekt? Och hur uppfattar människor skillnaderna.

Genom ljud- och videoklipp guidar Schötz publiken igenom åtta olika kategorier av kattläten. För den vanliga lyssnaren är det vissa som är bekanta, såsom mjau, spinn och fräs, men besökaren får också lära sig skillnad på skrik och kvitter, alltsammans illustrerat med diagram över de olika lätena och deras gemensamma och avskiljande drag.

Dagens föredragshållare Susanne Schötz berättar mer om katters ljud och läten och vad dessa kan betyda. Bild: L. Lockean

– Pratar skånska katter skånska och norrländska katter norrländska? undrar en besökare under den avslutande frågestunden. Schötz berättar om de fortsatta planerna för Meowsic och hur hon efter jul åker till Stockholm och Linköping för att studera kattdialekter från flera håll i landet.

Intresset i publiken är stort och stämningen munter. Hennes stora respekt för katten är en fröjd att lyssna på.

Föredraget blir ett exempel på vikten av fonetikforskning i det vanliga livet och ger större kunskap och förståelse av katten och dess relation till människan inom flera områden.

Katten kan vara en del av flera insatser för ökad läskunnighet och vara ett stöd för personer med depression och ensamhet. Forskningen kommer även genom ökad förståelse stärka veterinärmedicinen samt djurskyddet och inte minst förbättra relationerna mellan katten och människan.

Det är med nyförvärvad kunskap vi lämnar LUX för denna gång. Kattägare eller inte, så har kvällen levererat nya lärdomar och skratt. Schötz forskningsprojekt är något var en och kan knyta an till och det är med spänning vi följer dess fortsätta resultat.

Text och bilder: Lina Lockean, Masterstudent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

november 30, 2017

Inlägget postades i

Jubileumskurs Svenska