“Feministisk regering betyder inte per automatik ett jämställt samhälle”

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det kommer till jämställdhet mellan kvinnor och män. Ändå kvarstår mycket arbete.

“Enligt internationella mätningar hade Sverige 2015 uppnått jämställdhet till 74,2 procent. En bit kvar alltså.”, säger Gunilla Jarlbro från institutionen för kommunikation och medier som är en av talarna på seminariet ”Kvinnor – styrkor, möjligheter och hot” på internationella kvinnodagen den 8 mars.

“Det går framåt, fortsätter hon – sakta men säkert. 2025 skulle Sverige kanske kunna ha uppnått 100 procent.”

Gunilla Jarlbro, professor vid Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Vad är det då som fattas? Och varför går det så sakta?

Den svenska jämställdhetspolitiken etablerades på 1970-talet och handlade till stor del om lagstiftning och utbyggnad av den offentliga sektorn. Under 1990-talet byggdes jämställdheten ut för att efterhand komma att omfatta politik, ekonomi och utbildning, hemarbete och mäns våld mot kvinnor – de nuvarande jämställdhetspolitiska målen.

I de många propositioner som föregick dessa medverkade ett stort antal svenska genusforskare från vitt skilda discipliner. Under de senaste två decennierna har genusforskningen haft ett mycket stort inflytande över jämställdhetspolitiken – oavsett regering. Och idag har vi en feministisk regering.

Det fattas således inte kunskap och politisk vilja, men det är ändå något som skaver. Detta ”något” kommer att diskuteras på seminariet som är öppet för alla, säger Gunilla Jarlbro, professor vid Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Välkommen att fortsätta diskussionen på symposiet: Kvinnor – styrkor, möjligheter och hot, 8 mars kl. 10:00-16:30. Läs mer om evenemanget.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *