Fakta får avgöra om världen blir bättre

Blogginlägg av Göran Bexell, ordförande jubileumskommittén och f.d rektor vid Lunds universitet.

Jag minns en intervju med Hans Rosling, där han svarade en intervjuare ungefär “att det här ska vi inte diskutera, det här är fakta. Jag har rätt och du har fel!” Det var befriande att höra. Sådant behöver höras ännu mer idag på det världspolitiska planet, där lögner och alternativa fakta susar i luften, men det behöver också höras när frågan ställs: blir världen bättre?

Vem har inte svarat på frågan om världens tillstånd utifrån egna personliga erfarenheter eller dagens humör och nyheter? Vi blir dagligen påverkade av medias rapportering, som naturligt nog riktar in sig på katastrofer och avvikande händelser.

Eller som en journalist svarade – när jag tyckte att de kunde väl skriva litet mer om allt som fungerar och blir bättre: “det ska du veta att om båda domkyrkotornen står kvar i morgon så skriver vi inte om det, men om ett rasar ihop så skriver vi om det!”

Jag hoppas och vet att efter jubileets första vetenskapsvecka ska vi kunna veta mer om frågan och åtminstone svara bättre och kanske t o m hoppas: tänk om världen verkligen blir bättre. Det är alldeles för lätt att smita undan frågan.

Veckan bjuder på ett fantastiskt program som tar upp globalt avgörande frågor kring vatten, livsmedel, vård av äldre, mänskliga rättigheter och nanoteknologins möjligheter. Dessa frågor diskuteras tillsammans med inbjudna världsledande forskare och debattörer och internationella aktörer.

Ladda ned veckoprogrammet! (PDF)

Vi hälsar också utrikesminister Margot Wallström tidigare ordförande i styrelsen för Lunds universitet, välkommen tillbaka!

Margot Wallström talar vid ett av våra symposium om kvinnors inflytande och deltagande både vid fredsförhandlingar och vid avtal om länders återuppbyggnad. En fråga hon drivit starkt de senaste åren.

Bara fyra, fem procent av världens fredsmäklare är kvinnor och nio procent är fredsförhandlare vid internationella förhandlingar.  Ur ett rättviseperspektiv borde representationen vara betydligt större.

Läs mer om denna viktiga fråga: Why gender matters in peace diplomacy

I det klassiska Debatt i Lund på AF-borgen den 6 mars medverkar Martha Nussbaum, en av USA:s för att inte säga världens mest kända och anlitade filosof och samhällsdebattör. Carlota Perez från Venezuela, professor vid London School of Economist and Politics, är känd får sin förståelse av relationen mellan innovationer, ekonomisk utveckling och teknisk förändring, ”change”. James Robinson, professor från University of Chicago, har sysslat med jämförande ekonomisk och politisk utveckling, främst i Latinamerika och Afrika.

Blir världen, och med den Sverige, bättre eller sämre? Illustration: Catrin Jakobsson

På internationella kvinnodagen den 8 mars infaller lämpligt nog ett symposium som lyfter fram de nationellt formulerade  jämställdhetsmålen och kikar på hur långt vi faktiskt kommit med detta arbete i Sverige. Jämställdhet är tätt förknippat med vår nationella självbild. Vad händer med självbilden om vi faktiskt inte kommit så långt i jämställdhetsarbetet som vi tror? Detta och mycket annat tar presentatörerna upp under dagen.

När det gäller det globala sa Hans Rosling ofta att flickors situation i många utvecklingsländer blivit bättre. ”Män i världen har gått genomsnittligen åtta år i skolan. Hur många år är genomsnittet för kvinnor?” Svaret på frågan är sju år, men den frågan fick oftast fel svar av engagerade människor i västvärlden. Faktabaserad kunskap behövs!

Samtidigt under 8 mars diskuterar vi en synlig trend där män bli rikare och kvinnor fattigare. Detta är framförallt verklighet för många kvinnor på den afrikanska kontinenten. Jag hoppas själv kunna gå på detta spännande seminarium kallat ”Rich man, poor (wo)man Inequalities in Health and Wellbeing Re-examined

Allt gott och konstruktivt som pågår utan att det uppmärksammas, alla forskare, lärare och internationella aktörer som arbetar på att lösa konflikter och bekämpa sjukdomar och fattigdom, alla människor av god vilja, allt sådant som trots allt bidrar till att göra världen bättre – allt sådant och alla fakta måste uppmärksammas.

Vi behöver inte vara enögda optimister men realister. Dag Hammarskjöld brukade säga om FN: det bildades inte för att ta oss till himlen utan för att rädda oss från helvetet. Hans Rosling igen: Världen har blivit bättre men den är inte bra!

Vi behöver göra mycket mer, det kan bli ännu bättre än idag – men då måste vi veta vad vi ska göra och basera våra insatser på fakta och beprövad vetenskap. Den här veckan erbjuder just möjlighet för dagens forskare och vetenskap att visa vad de kan bidra med för en mer positiv och hoppfull global utveckling.

Vi ses under veckans många evenemang!

Göran Bexell, ordförande jubileumskommittén och f.d rektor vid Lunds universitet

Mer information:

februari 21, 2017

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Secured By miniOrange