Five things you perhaps didn’t know about water!

In preparation of the World Water Day on 22 March 2017 we have listed five things you perhaps did not know about water.

This list is based on some of the lectures that Lund University will present during a symposium for 350 highschool students. The symposium on March 22 will discuss both today’s and future water challenges and end with a workshop for teachers.

Läs mer

English/Världsvattendagen 0

Fem udda saker du inte visste om bajs

Lunds universitet firar 350 år av utbildning och forskning. Lär dig något nytt från dagens professorer och forskare:

Läs mer

Svenska 0

Fem saker du kanske inte visste om vatten!

Här listar vi fem saker du kanske inte visste om vatten som ett sätt att uppmärksamma Världsvattendagen den 22 mars!

Listan baseras på några av de teman och föreläsningar som Lunds universitet presenterar under ett symposium för 350 gymnasieelever. Världsvattendagssymposiet den 22 mars tar upp både dagens och framtiden vattenutmaningar och avslutas med workshop för lärare.

Läs mer

Världsvattendagen 0

How do we achieve gender justice in diplomacy?

Global politics and diplomacy are today confronted with some major challenges, which pose as threats to international peace and security. The quest for a peaceful and legitimised global order is of vital concern for us all. Yet, in the spheres of diplomacy and peace negotiations women are still either absent or grossly underrepresented.

A recently held symposium addressed some of the major questions regarding gender justice in global politics and peace diplomacy, such as where are the women? How is gender related to the decline of armed conflict? Which paths can be taken towards a more inclusive and gender-just peace diplomacy?

Watch the symposium: Towards a Peaceful Global Order and Gender Justice in Diplomacy

Läs mer

Blir världen bättre/English Etiketter , , , , , , , , | 0

What have the Lund students looked like throughout history?

During the jubilee, there will be a travelling exhibition on what Lund students have looked like and what they have studied throughout history. They are fictional but largely represent the students who have attended Lund University.

If you would like to see the travelling exhibition of students, please see the below locations and dates for when it will be on display:

Läs mer

English 0

Orsakar vattenbrist beväpnade konflikter?

Vi fortsätter vårt tema om vatten för att lyfta Världsvattendagen den 22 mars – ett FN-initiativ som uppmärksammar världens viktigaste naturresurs och livsmedel.

Den här gången intervjuar vi forskare Lina Eklund från Centrum för Mellanösternstudier som forskar kring vattenbrist och torka i Mellanöstern. Vi frågar henne om varför vattenbristen är mer akut i somliga länder, om det bara är brist på vatten i torra områden, och om vattenbrist verkligen kan orsaka konflikter.

Lina Eklund. Bild: Hållbarhetsforum

Läs mer

Svenska/Världsvattendagen Etiketter , , , , | 0

Hur har lundastudenterna sett ut genom tiderna?

Under jubileet cirkulerar en utställning om hur lundastudenterna sett ut och vad de studerat genom tiderna på campus. De är alla påhittade men representerar i stort de studenter som gått här.

Vill du kika på utställningen så finns här plats och datum för utställningen.

Läs mer om utställningen: “Den nutida studenten var överlägset svårast”

Plats och datum för den ambulerande studentutställningen: Läs mer

Svenska Etiketter | 0

Disasters evermore?

How do we adapt to an ever changing and increasingly uncertain world? And what are the consequences of our growing interconnectedness and interdependence when it comes to risk management? These topics were explored in the symposium ”Disasters Evermore? Past, Present and Future Risk in an Uncertain World”, to raise awareness about global and local disaster risk, the challenges and potential solutions.

The speakers answered questions from the audience and debated important issues concerning risk management.

Läs mer

Blir världen bättre/English Etiketter , , , , , , | 0

Vad är den största myten om vatten?

Världsvattendagen är ett FN-initiativ som uppmärksammar världens viktigaste naturresurs och livsmedel – vatten.

I denna intervju med forskare Sara Gabrielsson från Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) så djupdyker vi i detta spännande ämne. Sara Gabrielsson forskar om hur vi kan möta och förebygga hållbarhetsutmaningar som vattenbrist, sanitation, klimatförändringar och matbrist. Vi frågade henne: vad är den största myten om vatten, vad kan man göra som individ för att spara vatten, och kan västvärlden lära sig något från småskaliga jordbruk i länder som till exempel Tanzania?

Sara Gabrielsson. Bild: Lund University LUCSUS

Läs mer

Svenska/Världsvattendagen Etiketter , , , , , | 1

”Viljan till förändring måste komma inifrån”

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det kommer till jämställdhet mellan kvinnor och män. Men hur långt har vi egentligen kommit? Den 8e mars uppmärksammades den internationella kvinnodagen med ett välbesökt seminarium på Språk- och litteraturcentrum SOL.

Fokus för dagens seminarium var på de fyra jämställdhetspolitiska målen – jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Gunilla Jarlbro, en av arrangörerna till eventet, tackar Maria Arnholm för hennes intressanta bidrag till dagens seminarium.

Läs mer

Blir världen bättre/Svenska Etiketter , , , , , , | 0