Fallen “meteorite” new jubilee sculpture in Lundagård

The University’s new jubilee sculpture, created by Charlotte Gyllenhammar, was unveiled on Saturday 21 October, as part of Lund University 350th anniversary celebrations.

The sculpture, Meteorite, is made of black-patinated bronze and is located to the right of Palaestra, as seen from the Lund University main building. Around 100 people gathered to see the unveiling. Among them were vice-chancellor, Torbjörn von Schantz, Jesper Svenbro, member of the Swedish Academy, and Pia Althin, whose donation made the jubilee statue a reality.

The sculpture was inspired by the meteorite that fell in Ekeby, Skåne, in 1939, and which is now housed at Lund University’s Department of Geology. Photo: D. Kovacevic

Läs mer

English/Framtidens universitet/Vetenskapsvecka Etiketter | 0

Hur ska framtidens universitet se ut?

Vad är egentligen universitetet till för? Vid första anblick skulle förmodligen de flesta se detta som en onödig fråga och hävda att den har ett ganska självklart svar. Men hur ofta ställer vi oss då denna enkla fråga? Och är den så okomplicerad som den initialt ger intrycket av? Debatt i Lunds sista paneldebatt för året tar avstamp i frågan om universitetets samhällsposition och vandrar sedan vidare mot den kanske största frågan av dem alla: “Hur ska framtidens universitet se ut?”

Panelisterna vid Debatt i Lunds jubileumsspecial var Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, Roland Paulsen, docent i sociologi, Kerstin Tham, rektor Malmö högskola och Mats Benner, professor i forskningspolitik. Moderator var Lars Mogensen, journalist. Bild: A. Dorling

Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka Etiketter , , , , , | 0

Nedslagen ”meteorit” ny jubileumsskulptur i Lundagård

Lördagen den 21 oktober avtäcktes universitetets nya jubileumsskulptur, skapad av Charlotte Gyllenhammar, som en del av firandet av lärosätets 350-årsjubileum.

Skulpturen Meteorit är i svartpatinerad brons och har fått sin plats till höger om Palaestra, från Universitetshuset sett. Ett hundratal personer samlades för att se avtäckningen. På plats var bland annat rektor Torbjörn von Schantz, Jesper Svenbro, ledamot i Svenska akademien, samt Pia Althin, vars donation möjliggjorde jubileumsstatyn.

Skulpturen avtäcktes av donatorn Pia Althin och Jens Svenbro under fanfarer. Bild: D. Kovacevic

Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka Etiketter , , , | 0

Supershow bjöd ett fullsatt Stadsteatern på superframträdande!

Helgen 14-15 oktober hade Supershowen, skapad enkom för 350-årsjubileet, fem föreställningar. Supershowen är en sammanslagning, och omarbetning, av de tre naturvetenskapliga showerna – Biologishowen, Fysik- och lasershowen och Kemishowen. På Lunds Stadsteater kunde vi nu för första gången någonsin se den världsunika Supershowen!

Inslagen varvades mellan de olika ämnena med snygga övergångar mellan fysik, biologi och kemi. I ett högt tempo med mycket musik, och även dans, fick vi i biologibiten lära oss om ormars värmesinne, dansande spindlar, färgblindhet och mycket annat. I kemibiten fick vi se svenska flaggan ta form, skumormar och vad som händer när man släpper ned  mentos i läsk.

Fysikdelen bjöd på dans, musik, eld, smällar, och avslutade showen med en fantastisk lasershow!

Text: Inger Ekström och Cecilia Schubert

Se bilder från Supershowen!

Fysik- och lasershowen. Bild: K. Ruona

Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka Etiketter , , , , , , , | 0

Hälsosamt på menyn när forskare och kockar fick laga mat tillsammans

Hälsosam mat stod i fokus när krögare Tareq Taylor och professor Charlotte Erlanson-Albertsson samlade handfasta tips på hälsosamt leverne på eventet Cookalong måndagen den 16 oktober. Eventet, som organiserades av Lunds universitet och Medicon Village, förde samman Skånes kända krögare och kreativa entreprenörer med framstående livsmedelsforskare från Lunds universitet. Denna gång för att presentera receptet för ett hälsosamt leverne på ett nytt sätt.

– Det är ett försök att överbrygga den klyfta som ibland finns mellan teori och praktik. Ett sätt att försöka få all den här fantastiska forskningen, som annars riskerar att kanske bli en hyllvärmare någonstans, att verkligen komma till nytta, berättar Tareq Taylor.

På bild: Forskare Bodil Ohlsson och Alexandra Vulcan, kock Håkan Olsson och professorn Charlotte Erlanson-Albertsson tillsammans med TV-kocken Tareq Taylor. Bild: Pierre Ekman

Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka Etiketter , , , , , | 0

Vad behövs för att skapa framtidens hållbara universitet?

Vi frågar Kajsa Fernström Nåtby, som tillsammans med studentkollegan Adam Leckius, agerar moderator när Lunds universitet idag diskuterar hur vägen till hållbarhet inom utbildningen ser ut. Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka 0

Det luktar naturvetenskap på Grand Hotel!

Med ett jubileumsmingel öppnades den vetenskapliga fotoutställningen Från mikrokosmos till kosmos på Grand Hotel igår. Flertalet institutioner på Naturvetenskapliga fakulteten har bidragit med forskningsfoton på allt från de minsta cellorganeller till Vintergatan.

Ett 70-tal jubileumsentusiaster kom för träffas och för att titta närmare på fotografierna. Biologen Marcus Stensmyr förgyllde dessutom träffen med en föreläsning på temat lukt och mat.

Föreläsaren Marcus Stensmyr. Bild: I. Ekström

– Vi säger ofta att människans luktsinne är mycket sämre än djurens. Så är inte alls fallet, berättade Marcus Stensmyr. Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka Etiketter , , , | 0

Kvinnorna och universitetet: en kväll i jämställdhetens tecken

Att skriva ett referat från Lundaaftons temakväll  Kvinnornas intåg vid universitetet är inte enkelt. På åtta minuter var presenterar några av Lunds mest intressanta forskare sina kunskaper och erfarenheter om sin och kvinnans relation till akademin.

Bild från Lundaaftons eminenta panel. Bild: L. Lockean

Tempot är högt. Kvällens värd, Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, ger varje föredragshållare exakt åtta minuter vilket hon håller strikt på. Först ut är Christina Carlsson Wetterberg, professor emerita i historia.

Se kvällens Lundaafton:

Läs mer

Lundaafton Etiketter | 0

Week to address future opportunities and challenges for universities

The future is both enticing and uncertain. During the science week The University of the Future, Lund researchers and specially invited speakers will look at this concept from every angle. This includes turning the spotlight on the potential and challenges of the major research facilities.

How should education and research be developed to keep up with the times? The science week The University of the Future, 16–22  October, takes a comprehensive approach to this issue through a series of events. On one evening, 19 October, at Skissernas Museum researchers from various disciplines will use history as a vantage point as they discuss how the University is to face future challenges, from funding to digitisation to globalisation.

The Lund University Sustainability Forum will organise a seminar where the University’s students and staff will discuss how to work together to make the University more sustainable. Debatt i Lund’s jubilee special will also on 18 October address the theme and ask questions about how universities are to cope with challenges such as reduced contact hours for students, and international breakthroughs for Swedish researchers.

A number of events mentioned above will be organised in Swedish but there are activites that are either held in English or can be attended by English-speaking participants. Download the program to explore and continue to learn more about the week further down:


Download the Science Week Program The University of the Future, 16-22 October (PDF) Läs mer

English/Framtidens universitet 0

Vecka tar upp framtida möjligheter och utmaningar för universiteten

Framtiden är både lockande och oviss. Under vetenskapsveckan Framtidens universitet vrider och vänder Lundaforskare och särskilt inbjudna talare på begreppet. Inte minst hamnar de stora forskningsanläggningarnas möjligheter och utmaningar i strålkastarljuset.

Hur bör utbildning och forskning utvecklas för att hänga med i tiden? Vetenskapsveckan Framtidens universitet 16-22 oktober tar genom en rad arrangemang ett samlat grepp kring den frågan. Vid en Lundaafton på Skissernas museum den 19 oktober tar forskare från olika discipliner avstamp i historien, när de samtalar om hur universitetet ska möta utmaningarna från finansiering, digitalisering och globalisering.

Läs mer

Framtidens universitet/Svenska/Vetenskapsvecka 0