Lundaaftnar under jubileumsåret

Under 2017 organiseras åtta Lundaaftnar med varierande teman. De organiseras antingen på Skissernas Museum eller på Athen på AF-borgen under vardagskvällar. De har varit välbesökta, så om du är intresserad av en kväll i lundensisk anda så var noga med att komma i god tid för att få en plats!

Lundaaftnarna anordnas av de lärda sällskapen och universitetshistoriska sällskapet i samverkan med Filosoficirkeln.

6 universitetsrektorer ser tillbaka och framåt
Datum: 26 januari
Tid: 19:00-21:00
Plats: Athen, AF-borgen
Här diskuteras dåtid och framtid i en härlig blandning, för alla som är nyfikna på hur det var förr men också på vilka utmaningar universitetet står för inför framtiden. Sex rektorer samtalar om dåtid, nutid och framtid. Hur ser de på universitetets utveckling? Var det bättre förr? Vilka tråkiga och roliga minnen har de? Möt Carl-Gustaf Andrén, Håkan Westling, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per Eriksson och Torbjörn von Schantz.
Missade du eventet? Se video & bilder från kvällen

Inspelning av kvällen:

Lundaandan – finns den?
Datum: 16 februari
Tid: 18:00-20:00
Plats: Skissernas Museum
Hur tillkom lundaandan, om den tillkom? Kan den missbrukas? Hur visas den i spex, karnevaler och Q­vers? Vad händer samtidigt i Uppsala? Tvivlet på lundaandans existens är kanske det bästa beviset på att den finns – eller? Välkommen till samtal och debatt. Kvällen ingår i serien om åtta lundaaftnar, som anordnas av de lärda sällskapen och universitetshistoriska sällskapet i samverkan med Filosoficirkeln.
Läs mer om evenemanget

Se inspelning av kvällen:

Banbrytare vid Lunds universitet
Datum: 30 mars
Tid: 19:00-21:00
Plats: Athen, AF-borgen i Lund
Genom åren har många människor passerat genom salarna på universitetet, varav vissa har satt mer spår än andra. Denna kväll är dedikerat till dem. Det har alltid funnits de som förnyat universitetets forskning och utbildning. Ibland har det skett under strid och motstånd från det etablerade. Under kvällen får vi höra om några personer som brutit ny mark i olika fakulteter, t ex Nils Alwall, Birgitta Odén, Anders Nygren, Knut Wicksell. Den stora frågan är: finns det plats för banbrytare idag?
Läs mer om evenemanget

Lunds universitet i världen
Datum: 27 april
Tid: 18:00-20:00
Plats: Skissernas Museum
Hur har universitetet egentligen samarbetat med omvärlden och vad är det för personer som lockats till staden i sin roll som forskare och läkare? Under 350 år har Lunds universitet haft kontakter med olika delar av världen. Tidigt reste Linnélärjungar ut på expeditioner och professorer rekryterades från kontinenten. Enskilda personer har drivit projekt i t ex Afrika och Kina. genom nätverk som främst LERU och U21 deltar universitetet i globala samarbeten. Internationella studenter hörs och syns i staden. Hör några berättelser om hur universitetet har samarbetat med andra lärosäten, med näringsliv och forskning över gränser.
Läs mer om evenemanget

Kvinnornas intåg vid universitetet
Datum: 28 september
Tid: 19:00-21:00
Plats: Athen, AF-Borgen i Lund
Kvällen berättar den gripande historien om hur kvinnor gjorde intåg i den akademiska världen. Det dröjde fram till 1873 innan kvinnor fick rätt att läsa vid universitetet. Vilka var de första kvinnliga pionjärerna vid universitetet och hur bemöttes de? Hur har kvinnornas närvaro påverkat universitetets utveckling, och hur det egentligen var att vara kvinna inom akademin på den tiden? Och hur ser det ut idag: hur många kvinnor respektive män studerar och forskar i olika ämnen?
Läs mer om evenemanget

Varför universiteten har en framtid
Datum: 19 oktober
Tid: 19:00-21:00
Plats: Skissernas Museum
Vilka hot och möjligheter finns för universiteten i framtiden? Det finns något bärande i universitetens tusenåriga historia. Vad är det? Hur för vi det vidare inför alla utmaningar från finansiering, digitalisering och globa­lisering? Vad lär oss historien? kan vi samla oss till ett svar på frågan: Varför har universiteten en framtid – om de har det? Dessa, och många andra frågor, kommer att diskuteras på denna debatt kring universiteten och akademins tradition och framtid. Möt forskare från olika discipliner i samtal och debatt.
Läs mer om evenemanget

Lundensare i politiken
Datum:
9 november
Tid:
19:00-21:00
Plats: Athen, AF-Borgen i Lund
Många kända politiker har studerat i Lund, men vad gjorde de under sin lundatid? Vilken roll spelar  universitetet som läromiljö för framtida insatser? Några historiska exempel tas upp, t ex Tage Erlander och Ernst Wigforss. Nu aktiva politiker medverkar.
Läs mer om evenemanget

Studentlivet vid Lunds universitet då och nu
Datum: 7 december
Tid: 19:00-21:00
Plats: Skissernas Museum
Lund är en populär studentstad, både nationellt och internationellt sett. Hur har studenternas liv varit och hur har det förändrats fram till idag? Korridorliv, familjeliv, uteliv, nationsliv? Vår bild av vad en ”student” är och hur en students nutida liv ser ut behöver nog justeras. Vi diskuterar också den unika studentkulturen som finns i lundaspex, nationerna, karnevaler, föreningar och tidningen Lundagård.
Läs mer om evenemanget

Det här inlägget postades i Lundaafton och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt