Jubileumsmedaljer kan ge korstolsfynd nytt liv

Lördagen den 11 februari arrangerar Lunds universitet en auktion av jubileumsmedaljer där intäkterna går oavkortat till ett unikt historiskt forskningsprojekt!

Den 11 februari auktionerar vi ut 35 jubileumsmedaljer i finsilver i Universitetshusets aula. Bild: Daniel Parknäs

Lunds universitet har tagit fram jubileumsmedaljer vid tidigare jubileum: 1668, 1868, 1918 samt 1968, och detta år är inte annorlunda.

Alla är nu varmt välkomna till auktion av årets jubileumsmedalj i Universitetshusets aula lördagen den 11 februari.

Behållningen av medaljauktionen går oavkortat till ett spännande forskningsprojekt vid Lunds universitets Historiska museum.

Projektets syfte är att restaurera och bevara föremål som gömts och glömts mellan korstolarna i Lunds domkyrka från 1300-talet och fram till dess att korstolarna flyttades 1833.

Föremål som hittats mellan korstolarna i Lunds Domkyrka. Projektet vill restaurera och ställa ut dessa historiska föremål som studenter och andra pillat in mellan stolarna. Vissa föremål är så gamla som från 1300-talet. Bild: Historiska museet

Per Karsten, museichef vid Lunds universitets Historiska Museum, beskriver projektet såhär:

Korstolsfyndet är historiskt och musealt unikt och kan bäst beskrivas som ett slags kyrkligt ”kuriosakabinett” formerat under ett halvt årtusende, skapat av de människor som en gång utbildade sig, deltog i mässor och som sökte en stunds distraktion.

Fynden speglar både magiska och vardagliga skeenden i deras liv, tidsfördriv under malande tråkiga predikningar, spel och dobbel, undansmusslande av fusklappar, besvärjelser för att förbättra studieresultat och kärlek och föremål som helt enkelt bara tappats ned i springorna.

Vi möter människor och deras handlingar som vi kan relatera till, därmed skapas också en personlig länk mellan historia och nutid. Korstolsfynden förtjänar därför en ny placering där dess månghundraåriga historia kan förmedlas till nya generationer.

En del av föremålen är lappar som skrivits som tidsfördriv under tråkiga predikningar, besvärjelser för att förbättra studieresultat och kärlek samt föremål som helt enkelt bara tappats ned i springorna. Bild: Historiska museet

Mer information om medaljauktionen:
Auktion av jubileumsmedaljer

februari 3, 2017

Inlägget postades i

Svenska

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *