Jubileumslista: 10 saker du inte visste om universum

Denna lista har tagits fram av Leif Lönnblad, professor i teoretisk fysik och Melvyn Davies, professor i astronomi, Lunds universitet.

Lunds universitet firar 350 år av utbildning och forskning. Lär dig något nytt från dagens professorer och forskare via denna jubileumslista om rymden. Bild: NASA

  1. Av allt som finns i universum, är det bara ca 5% som består av det vi vanligen kallar materia, dvs. atomer och molekyler. Resten vet vi inte riktigt vad det är. Vi vet att en fjärdedel uppför sig nästan som materia, men vi kan inte se den – mörk materia. Resten är någon sorts energi som verkar vara knuten till rummets utsträckning i sig – mörk energi.

  1. Om du håller upp din hand strömmar det ungefär sex biljoner neutriner genom den varje sekund. Neutriner är mycket lätta elementarpartiklar, men de reagerar nästan inte alls med vanlig materia, och gör därför ingen skada. De flesta av dem kommer från kärnreaktioner i solens inre, men en del kommer också från universums födelse i Den Stora Smällen (Big Bang).
  1. Det finns fler stjärnor i Vintergatan än vad det finns människor på jorden. Antalet stjärnor i universum är fler än det totala antalet sandkorn på hela jorden.
  1. Varje sekund sker det en supernovaexplosion någonstans i universum. En supernova är en döende stjärna som kollapsar i en kraftig explosion, och som under en kort tid lyser starkare än en hel galax.
  1. Var tusende stjärna är så tung att den efter en supernovaexplosion kollapsar i ett svart hål. Ett svart hål har så stark gravitation att inte ens ljus orkar lämna hålet, och vi kan bara se det indirekt genom strålning från materia som är på väg att sugas in i hålet. I Vintergatan bildas ett nytt svart hål ungefär vart hundrade år och avståndet till det närmaste svarta hålet är troligen ”bara” trettio ljusår.
  1. Gravitationen kan tyckas vara en ganska stark kraft, men är egentligen väldigt svag. Om man jämför den elektriska och den gravitationella kraften mellan två elektroner, är den elektriska 10^40 (tio tusen biljoner biljoner biljoner) gånger starkare.
  1. Jämfört med sin utsträckning är det relativa avståndet mellan två galaxer mycket kortare än det mellan två stjärnor. Om Vintergatan vore stor som ett äpple, skulle den närmaste galaxen vara en meter bort, emedan om solen vore stor som ett äpple, skulle den närmaste stjärnan ligga tusen kilometer bort. Vintergatans närmaste galaxgranne, Andromeda, är för övrigt på kollisionskurs med oss. Om ca. fem miljarder år smäller det!
  1. I the Large Hadron Collider vid partikelfysiklaboratoriet CERN accelererar man bl.a. tunga atomkärnor till nästan ljusets hastighet och kolliderar dem med varandra. I kollisionsögonblicket uppstår temperaturer och partikeltätheter som motsvarar tillståndet i universum ungefär en millisekund efter Big Bang.
  1. När man 2015 för första gången kunde observera s.k. gravitationella vågor, kom dessa från en kollision av två svarta hål som inträffade för 1.3 biljoner år sedan. Vid kollisionen slukade de svarta hålen varandra och bildade ett större svart hål. Energin som strålades ut i form av gravitationsvågor i smällen, motsvarade ungefär två hundra solars totala massa per sekund.
  1. Den sista saken du inte vet om universum är hur det såg ut före Big Bang. Men var inte ledsen, för det vet ingen annan heller. Faktum är att ingen ens vet hur frågan om hur det såg ut kan formuleras på ett vettigt sätt.

Rymden.

Det här inlägget postades i jubileumslista, Social Media Buzz, Svenska. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt