Forskaren: Är ledaren profet, partyvärd eller psykoterapeut?

Ämnet ledarskap är hett. Många vill ägna sig åt ledarskap och ledarskap sägs ofta vara lösningen på allt. Stefan Sveningsson, professor vid Ekonomihögskolan, drog fulla hus då han pratade ledarskap under föreläsningen “Ledarskap – mycket snack och lite verkstad”.

Professor Stefan Sveningsson redde ut ledarskapets fallgropar och möjligheter då han föreläste på Ekonomihögskolan. Foto: Anna Löthman

– Det är ingen rocket science att förstå ledarskap men svårare att utöva i praktiken. Chefskap är ofta komplicerat eftersom det handlar om att leda individer, förhålla sig till olika omständigheter och organisationer med varierande kulturer, sa Stefan Sveningsson. Den sociala dynamiken blir ofta avgörande för vad man gör och chefslivet är ofta en fråga om anpasslighet, vilja att kompromissa och smidighet.
– Man kan lätt prata ledarskap men gör oftast något annat. Mycket snack och lite verkstad, helt enkelt.

Ledare i identitetskrasch

Stefan Sveningsson – som forskat på ledarskap inom olika typer av organisationer under ett par decennier – tycker fortfarande att det är en utmaning att förstå ledarskap. Ledarskap handlar om att försöka ha inflytande och att få övriga i organisationen att agera på ett visst sätt. Beroende på ledarstil agerar chefer olika och de skilda ledartyperna kan nå sina mål men ändå utöva ett dåligt ledarskap. Ofta blir det dock inte som ledaren vill.
– Chefer hamnar lätt i identitetsarbete när verkligheten inte följer idealen. Vid extrem friktion mellan ideal och verklighet finns till och med en risk för identitetskrasch. Att identifiera sig starkt med ett visst ideal kan vara en ren fälla eftersom en chef då kanske blir mindre kompromissvillig och pragmatisk. En stark konflikt skapas mellan självbild och chefsarbete och dess innehåll, menar Stefan Sveningsson.

Ångestkällor i ledarbranschen

Då chefer låter idealen styra blir de lätt osäkra. Till en början kan ledarglorifieringen uppmuntra och styra. En identifikation med ett ideal kan kännas bra men skapar lätt osäkerhet kring grupptillhörighet, okunnighet om kärnverksamheten förstärker denna känsla. Idealen blir bökiga att identifiera sig med, ledaren blir ängslig och kanske till och med ångestladdad, känner sig otillräcklig och självkänslan hamnar i gungning. Ideal kan låta bra men det verkliga livet komplicerar det.

Profet, partyvärd eller psykoterapeut?

Det finns flera ledarskapsmetaforer, exempelvis profet, pastor, psykoterapeut, partyvärd och pedagog. Profeten sysslar med symboliska handlingar, har visioner och är okonventionell. Pastorn är en moralisk herde och bra på att skapa motivation medan psykoterapeuten för en ständig dialog, lyssnar och ger medarbetarna självkänsla. En chef som hamnar i partyvärdsfacket gör sig populär genom att ordna sociala aktiviteter, inkludera alla och göra att gruppen känner sig speciell. Och den pedagogiska ledaren klargör meningen med jobbet, gillar workshops och konferenser och ger konstruktiv feedback.

Men vilken ledartyp är då bäst? En bra ledare är någon som förstår sammanhanget, säger Stefan Sveningsson. Centralt är att förstå de lokala organisationsförhållandena och kanske särskilt betydelsen av kultur och värderingar. Ledarskap handlar framförallt om att utöva inflytande över hur människor ser på och förhåller sig till sitt arbete och organisationen och då blir normer och värden centrala. Faktum är att det kan vara direkt riskfyllt för en ledare att inte förhålla sig till lokala förhållanden. Att fastna i abstrakta ideal gynnar aldrig ledarskapet.

Detta inlägg publicerades först på Ekonomihögskolans blogg.

Det här inlägget postades i Svenska. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt