Fem saker du kanske inte visste om vatten!

Här listar vi fem saker du kanske inte visste om vatten som ett sätt att uppmärksamma Världsvattendagen den 22 mars!

Listan baseras på några av de teman och föreläsningar som Lunds universitet presenterar under ett symposium för 350 gymnasieelever. Världsvattendagssymposiet den 22 mars tar upp både dagens och framtiden vattenutmaningar och avslutas med workshop för lärare.

Vatten är livsnödvändigt. Men vatten kan också ta liv.
Vi människor ska inte dricka mer än en liter vatten per timme. Det beror på att våra njurar inte kan producera mer urin än en dryg matsked varje minut. Dricker vi mer vatten än så, och vi inte förlorar det genom svettning, minskar saltet i våra kroppsvätskor. Cellerna försöker då utjämna salthalten genom att ta upp mer vatten och då sväller de och tar mer plats. Detta märks först i hjärnan och eftersom kraniet tar emot stiger trycket och blodflödet minskar. Symptomen är till en början huvudvärk, illamående och yrsel men i allvarliga fall kan vattenförgiftning leda till konvulsioner, koma och död.

Farliga bakterier i dricksvattnet kan göra oss sjuka. Men visste du att vatten även innehåller ”snälla bakterier”?
Ett glas rent dricksvatten innehåller flera miljoner ofarliga bakterier. Forskning inom teknisk mikrobiologi och teknisk vattenresurslära visar att artrikedomen av bakterier i vattenrören är enorm, samt att bakterierna tycks spela en större roll än vad man tidigare trott. Forskarna anar att en stor del av vattenreningen sker i ledningsrören och inte enbart i vattenverken. Det betyder att vi i framtiden kanske kan styra kvalitén på vårt råvatten så att de gynnsamma bakterierna kan rena ännu effektivare än idag.

Vattenbrist orsakad av torka påverkar olika länder olika mycket.
2007-2009 var det torka i Syrien, Irak och Turkiet. Men bristen på vatten påverkade länderna i olika stor utsträckning. I Syrien arbetade många med jordbruk men mycket odling såsom bomull var inte anpassad till vattentillgången. Regimen hade innan torkan höjt priset på diesel som behövs för att pumpa upp vatten. Det gjorde att torkan slog väldigt hårt mot befolkningen – och många hade inte råd att bevattna sina odlingar. Irak importerar mycket av sin mat – vilket gör landet mindre känsligt för vattenbrist. I Turkiet är jordbruket moderniserat och där kunde vatten från konstgjorda dammar användas till bevattning under torkan.

Regnvatten (dagvatten) påverkar staden på olika sätt. Hur kan vi bygga städer för att kunna hantera och utnyttja det regn som faller?
Mängden på dagvatten varierar vilket gör hanteringen komplex. Ett kraftigt regn kan bidra till översvämningar medan en lång period av torka kan orsaka vattenbrist i dagvattenanläggningar. Därför är det viktigt att bygga upp system som kan hantera ett varierat flöde. En dagvattenanläggning kan exempelvis utformas så att det går att åka pulka i den på vintern, och ett torg kan användas som översvämningsyta vid kraftiga regn.

En dusch på fem minuter kan förbruka 70-100 liter vatten. Men visste du att en ny typ av dusch både kan rena sitt eget vatten och spara upp till 90 % av vattnet?
Vattnet i den nya duschen rinner ner i golvbrunnen, renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket. Det gör att fem liter vatten räcker till en dusch på tio minuter. Dessutom sjunker energiförbrukningen med 80 % när det varma vattnet återanvänds istället för att pumpas iväg till ett reningsverk. Duschen är framtagen av Mehrdad Mahdjoubi, grundare och VD för Orbital Systems. Han läste industridesign på LTH.

Lunds universitet uppmärksammar Världsvattendagen!

Lunds universitet lyfter forskning och innovationer för gymnasieelever och lärare på Världsvattendagen den 22 mars 2017. Dagen anordnas på Stadshallen och omfattar föreläsningar, workshops och diskussioner om dagens och framtidens vattenutmaningar med 350 gymnasieelever och lärare.

Morgonens föreläsningar innefattar föreläsare från Naturskyddsföreningen, Sydvatten, VA Syd, Orbital Systems, och Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och kommer att live-sändas här.

På eftermiddagen organiseras workshops för lärare och andra ansvariga kring vattenfrågor. Dagen kräver inbjudan för deltagande.

Läs mer: Världsvattendagen.

Det här inlägget postades i Världsvattendagen. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt