Årshögtid firades med Kungaparet, jubileumsmedalj och fokus på alternativa fakta

Kungaparet med rektor Torbjörn von Schantz vid universitetets årliga högtid. Bild: K. Ruona / Lunds universitet

Lunds universitet har fyllt 349 år! Även om det inte var jämna siffror – vilket sker först om ett år – så är universitetets födelsedag naturligtvis värt att fira. 

Högtiden firades med utdelning av en guldpläterad jubileumsmedalj som Kungen fick ta emot, specialskriven jubileumsmusik, och priser till kandidater som utmärkt sig på olika sätt under året.

Kungen tar emot en guldpläterade jubileumsmedalj som tagits fram speciellt för 350-årsfirandet. Den 11 februari auktionerar vi ut 35 jubileumsmedaljer i finsilver. Bild: C. Schubert

Det var dock inte bara en kväll med festligheter.

Flera av kvällens tal speglade det röriga politiska klimat vi befinner oss i, med funderingar kring universitetets roll i samhället och i framtiden.

Förr slogs universitetet mot makten och eliten – idag ser kampen annorlunda ut 

Rektor Torbjörn von Schantz lyfte i sitt tal de många möjligheter, men också utmaningar, som internet inneburit. Å ena sidan finns mängder av information till hands bakom ett enkelt klick, å andra sidan söker allt fler information som går i ton med redan befästa idéer och världsbilder – vare sig det är sant eller inte.

Det skapas filterbubblor och åsiktskorridorer som aldrig möts för att utmana varandra.

För fortsatt relevans och för att skapa förändring i samhället så måste universitetet fortsätta slåss mot bekväm fakta, mot faktaresistens och mot förenklade, förklarande tyckande. Studenter måste – nu mer än någonsin – utbildas i källkritik och kritiskt tänkande, framhöll Torbjörn von Schantz.

Det är också nu – under denna turbulenta och konfliktfyllda tid – som vi firar vårt 350-årsjubileum.

Under året som kommer vill vi, genom vetenskapliga evenemang och symposier, öka förståelsen för hur dagens samhälle ser ut och samtidigt blicka fram mot tiden som kommer och vilken roll universitet ska spela för samhällsförbättring.

”Det är vår uppgift att förstå och förklara och bjuda till samtal! Låta det vara högt i tak, öppna upp våra universitet och lita till kraften i människors tillit. Allmänhetens förtroende är avgörande för vår framtid!” sade jubileumsordförande Göran Bexell under sitt tal.

”Vi kan aldrig acceptera att beprövad kunskap relativiseras, aldrig att fakta ersätts av s. k. alternativa fakta,” fortsatte han.

Men är det alltid mer fakta och ökad information som är lösningen? Eller blir folk överväldigade och känner sig dumma i informationsanstormningen?

Det är svårt att veta, påpekade LU:s ordförande Björn Sanders i sitt tal från studenterna. Att utbilda i kritiskt tänkande och i att utmana idéer och ”sanningar” är viktigt, sa han. Och fortsätta se till att utbildningar inspirerar och väcker nyfikenhet.

Konungen avslutade högtiden med några bevingade ord som vi stolt står bakom:

”Trehundrafemtio år. Det är en lång tid. Jämför vi med näringslivet kan vi konstatera att det är få affärsidéer som stått sig genom tre och ett halvt sekel. Men här på Lunds universitet har kärnverksamheten egentligen alltid varit densamma:  Att bedriva fri och oberoende utbildning och forskning. Att föra vidare kunskaper, och vinna nya. Och att utveckla samhället och människorna i det.”

”Den idén har samma bärkraft i dag som för 350 år sedan. Inte minst i en tid där gränsen mellan åsikter och fakta alltmer suddas ut. Där har forskningen och den högre utbildningen en oerhört viktig uppgift att fylla.”

Kungen håller sitt tal under jubileumshögtiden. Bild. C. Schubert

Läs hela Kungens tal från Lunds universitets jubileumshögtid och se inlägg från Hovet.


Smakprov från specialskriven musik till universitetets högtid
Mänsklighetens sak är vår, kantat för kör och orkester till sex olika texter
Akademiska kapellet och Lunds akademiska kör. Av: Hans Gefors

Årets priser och pristagare:

Lunds universitets administrativa pris fick Monica Pardon.
Motivering: Monica har gjort ovärderliga insatser som administrativ chef under ett stort förändringsarbete vid biologiska institutionen som krävt både innovativt och strategiskt tänkande, handlag med personal, uthållighet och icke minst en extraordinärt stor arbetsinsats.

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen fick Johan Andersson.
Motivering:
Johan Andersson är universitetslektor vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Johan är både föreläsare och tutor inom Medicinska fakulteten, ett arbete som från studenterna är mycket uppskattat. Johan visar ett stort fokus på studenternas lärande med engagerade undervisningstillfällen och en tillgänglighet för frågor och diskussion även utanför lärosalarna.

Årets stipendiat från Karin Dahlgrens Minnesfond är fil. Stud. Adam Leckius
Karin Dahlgren innehade tjänsten som övermarskalk vid Lunds universitet i drygt tjugo år. I den verksamhet som Karin bedrev utgjorde studenter en betydelsefull och vital del. Ändamålet med Karin Dahlgrens Minnesfond skall vara att främja fostran och utbildning av studerande vid Lunds universitet med särskilt beaktande av sådana personer som vårdar och utvecklar akademiska traditioner.

Om universitetets årshögtid
Årshögtiden hålls i anslutning till Karldagen, som var den dag då Lunds universitet invigdes 1668. I Lunds universitets sigill kan man läsa årtalet 1666. Den 19 december utfärdade konung Karl XI:s förmyndarregering stiftelsebrev, privilegier och konstitutioner för det nya Kungliga Karolinska Universitetet. Det skulle dock dröja till den 28 januari, Karldagen, 1668 innan den högtidliga invigningen ägde rum.

Auktion av jubileumsmedaljer: ropa in medalj & bidra samtidigt till ett spännande forskningsprojekt på Historiska museet

Det här inlägget postades i Högtid, Svenska. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt